Organitzacions centrades en totes les persones

El canvi de paradigma en les organitzacions del Tercer Sector va arribar amb el focus posat en el protagonisme de la persona. Gràcies a l’esperit de millora contínua propi del sector podem dir que és molt el camí ja recorregut i molt el camí per recórrer i és que el desplegament de l’atenció centrada en la persona tot i ser irregular en major o menor mesura ha generat impacte i aprenentatge. És en aquest aprenentatge on posarem èmfasi per tal de contribuir en fer de la ACP una realitat, eficient i sostenible.
En les nostres converses amb persones del sistema d’atenció; persones d’atenció directa, de gestió, de direcció, familiars, persones usuàries i teòrics del sistema. Hem constatat dues coses:
1. La ferma voluntat de caminar cap a aquest paradigma que té a la persona en el centre i que se sustenta en valors com el respecte, la dignitat, la transparència i la confiança.
2. Les dificultats tant per a les persones com per a l’organització en la implementació del model.

De model a estil organitzacional


El model d’atenció centrada en la persona ja advertia i deia literalment,” es necessitarien organitzacions valentes per poder-la implementar”, però i que és una organització valenta?, i encara millor com es fa una organització valenta?

És veritat que tothom en conèixer el model va pensar en el canvi de creences que comportaria cap a les persones (professionals, usuàries, familiars, etc.) però i per l’organització? És possible implementar un model que comporta un canvi de creences i de posicionament professional i d’estil de suports sense que l’organització canviï res?

Fruit de voler aportar en allò que en principi s’identificava només com dificultats en les persones i que més tard es va començar a entreveure com una dificultat també a les estructures, els processos, el finançament, vàrem buscar estil d’organitzacions dins i fora del sector que posessin a la persona al centre de la seva cultura i que comparteixin valors amb l’ACP.

La conclusió a la qual vàrem arribar va ser l’OCTP. És un estil de cultura organitzacional que posa a les persones en el centre sense i amb discapacitat des d’una mirada sistèmica amb lideratges compartits.

La clau de l’OCTP és que codisenya una cultura i una estructura donant el protagonisme a totes les persones i augmenta la intel·ligència organitzacional per a fer-ho junts encara millor.

 

D'atenció centrada en la persona a organització centrada en totes les persones que la composen

Treure la mirada només de la persona atesa i posar-la en totes les persones que componen l’organització, ja que sense aquestes seria impossible assolir la missió i la visió de les organitzacions suposa canvis en les creences, els costums, les estructures i els processos que s’identifiquen en la cultura de l’organització.

Alhora fa a l’organització inclusiva des del seu posicionament, té una mirada capacitant cap a totes les persones i és exemple per la societat on exercirà un modelatge que permetrà trencar estigmes i naturalitzar la diversitat com a casuística natural de les persones.

Les organitzacions centrades en persones tenen un nivell d’adaptabilitat superior a la resta així com un nivell d’eficiència que les fa més sostenibles. Els nivells d’involucració en el propòsit de l’organització podríem dir que és proporcional al sentiment d’involucració de l’organització en les persones. Quan aquest sentiment és baix influeix directament en absentismes, pèrdua de talent, alta frustració davant del canvi i baixa creativitat.

La OCTP a què pot donar resposta?

Entre altres coses creiem que … I us convidem a deixar en comentaris les oportunitats que identifiqueu vosaltres perquè això va de fer-ho junts encara millor.

En següents entrades parlarem de les característiques que hem trobat en aquestes organitzacions: rols i funcions, estructures, processos, valors, etc.

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *