“Jo decideixo, jo resolc”

(Jo decideixo, jo resolc)

Intervenció en la gestió i capacitació per a la resolució de conflictes i incorporació de mecanismes a les organitzacions que facin prevenció i transformació dels conflictes 

Programa

La historia que va crear la necessitat

La necessitat va sorgir de manera inicial al comprovar que el sector de la discapacitat intel·lectual i el trastorn mental no tenia coneixement dels recursos que oferia la gestió i resolució de conflictes i que els professionals del sector de la gestió i resolució de conflictes no coneixien a les persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental i les seves casuístiques i necessitats específiques.

La investigació volia comprovar si els sistemes actuals de gestió i/resolució de conflictes eren accessibles, igualitaris, inclusius i eficaços en aquest tipus de circumstàncies.

El resultat

El resultat va ser que eren sistemes adequats però amb necessitat d’adequació.

D’aquí el disseny del projecte.

Actualment el projecte s’ha ampliat a tots tipus d’organitzacions i a tot tipus de persones ja que tenim dades de l’efectivitat d’aquest tipus d’intervenció en aquests entorns.

Objectius

 • Capacitació de persones per a la resolució adequada de conflictes
 • Incorporar i establir processos a les organitzacions per la gestió adequada de les discrepàncies pròpies de la convivència
 • Disseny de processos que fomentin la cultura de pau en entorns de convivència
 • Responsabilització de les parts sobre el seu procés

Destinataris

 • Organitzacions i persones
  Especialment interessant per professionals de la mediació, professionals de suport i persones amb discapacitat intel·lectual i/o transtorn mental.

Accions

 • Totes les accions son dissenyades i co-creades amb els protagonistes. Dos tipus:

  1. Encaminades a la formació i capacitació
  2. Encaminades a la resolució i a la prevenció

Preguntes

 • Quan és important actuar? A vegades no es preferible deixar que el temps solucioni els problemes? 

En situacions que es donin en espais de convivència on serà mantinguda en el temps. Els conflictes tenen un procés però no per qüestió de temps sinó per transformació de les emocions viscudes, així que el temps no és un factor solucionador, és fins i tot a vegades un factor que agreuja la situació.

 • Quan és necessària una actuació especialitzada?

El factor especialització és important però més important és el factor de ser professionals externs els que acompanyin en aquest procés de solució o de construcció d’espais de confiança ja que la imparcialitat està més garantida.

 • Quins beneficis te la cultura de pau en organitzacions?

El rebuig de la violència, la generositat i l’escoltar per comprendre, característiques de la cultura de pau, generen entorns segurs de confiança on la persona se sent cuidada i augmenta la implicació entre les persones i amb l’organització.

Consulta que més puc aportar

Human

Cultura organitzacional

Aripso

Avaluació integral de riscos psicosocials

Mediació i diversitat

Servei de mediació

Cercle

Autogestió i lideratge pre i adolescents

dialogar, intercanviar, crèixer