Mediar

(Dialogar, intercanviar, crèixer)

Entendre la convivència i els conflictes que poden sorgir, respondre de manera adequada i transformar la dificultat en solució és la nostra mirada

Mediar

Mediació en l'àmbit laboral

Establir sistemes que facilitin entorns de confiança i seguretat per parlar de les discrepàncies pròpies de la convivència faciliten un clima laboral favorable on la persona se sent escoltada i cuidada. L’afectació cap a l’efectivitat, l’agilitat i la sostenibilitat de l’organització és directa

Mediació en l'àmbit públic

L’espai públic i les administracions que el gestionen tenen a la persona com a eix. Vetllar d’una convivència curosa amb la diversitat i la ciutadania és el camí per vincular aquesta amb el bé comú

Mediació en l'àmbit privat

L’àmbit privat és allà on la persona es vincula emocionalment, la gestió adequada dels conflictes i la cura de la convivència doten aquests espais d’una bona salut mental

dialogar, intercanviar, crèixer