Formar

(Reflexió, claredat, evolució)

El propòsit és co-crear programes amb les persones i les organitzacions entorn de les competències toves, adaptats a les seves necessitats i casuístiques

Eixos

Conviure

Formació en resolució de conflictes i facilitadors de convivència. 

Conviure en la diversitat i el respecte fa que les persones, els equips i les organitzacions s’enfoquin en solucions i no en justificacions o culpabilitats.

Resolució positiva i adequada de conflictes, ambients de treball col·laboratius, assertivitat, escolta, empatia iautoempatia faran dels espais de convivència entorns productius, eficients i de bon viure.

Comunicar

Formació en comunicació no violenta. 

Les persones a les organitzacions, en moltes ocasions, es dirigeixen unes a les altres sense tenir la menor objecció a recórrer a l’ús de la por, la culpa, la vergonya o l’amenaça a fi que l’altre faci un pas enrere i elles puguin sortir victorioses del que es considera una batalla.

La comunicació no violenta dota a les persones de la capacitat de comunicar sense l’ús del poder per sobre de l’altre i crea espais de confiança i de transparència.  

Organitzar

Formació en organitzacions centrades en les persones: Autogestió, propòsit comú i plenitud.

L’adaptació i l’evolució en un entorn canviant com l’actual no és una opció és una resposta eficient i necessària per a la supervivència.

Entendre com s’organitzen com equips autogestionats, com es fomenten les responsabilitzacions individuals, el lideratge per aportació de valor i la presa de decisions compatida.  

Liderar

Formació en lideratge en autogestió. 

Exercir un lideratge conscient, sense jerarquies on la pressa de decisions és responsabilitat de tots els membres de l’equip requereix d’unes habilitats.

Prendre consciència d’un mateix i la seva evolució alhora que s’escolta les necessitats de la resta i les fa seves.  

La nostra opinió, el nostre posicionament, el nostre aprenentatge

Tenim una màxima, fer les coses amb sentit. Per a nosaltres la formació té sentit si acompanya, transforma i ajuda a oferir solucions. Avui en dia  on amb menys d’un segon tens a l’abast tanta informació com un buscador  et vulgui donar; la formació no es pot quedar en un traspàs de coneixements teòrics.

Per aquest motiu les nostres formacions sempre són fetes a mida. Quan diem a mida no és una expressió maca de marketing, el procés de crear un espai formatiu consta d’un moment on compartir necessitats no només de la persona que contracta sinó principalment de qui assistirà.

L’aprenentatge i sobretot el fet de generar canvis en les persones, necessita d’emoció. I aquestes, les aconseguim coneixent a les persones. Creiem que tot i que els temes poden ser els mateixos, les persones i les entitats som úniques.

dialogar, intercanviar, crèixer