Processos dinàmics

(Procesos dinàmics)

Utilitzar dinàmiques participatives i Estructures Lliberadores per processos específics creats a mida en les organitzacions

Dinàmiques

Les dinàmiques utilitzades són metodologies innovadores d’aplicació inmediata amb alt impacte que milloren la manera en com ens relacionem i faciliten la confiança entre les persones.

L’acompanyament té doble visió una de caràcter resolutiu i un altre de caràcter pedagògic, ja que les persones aprenen des del fer i viure en primera persona. Un altra característica és la cocreació escoltant el que l’organització requereix per avançar.

T’ofereixo fer aquest exercici i que tu mateix puguis reconèixer la necessitat d’acompanyament i passis a l’acció.

Et puc acompanyar si...

Idees que et poden orientar

Posa't en contacte, creem conjuntament, eficaç i possible​!

dialogar, intercanviar, crèixer