Política de privacitat

Propietari

La direcció del nostre lloc web és: https://adic.cat

El nostre correu electrònic de contacte és: info@adic.cat

Raó social: Associació Diversitat i Ciutadania
Adreça: Carrer Andalusia 1 primer segona, 08710 Santa Margarida de Montbui
Espanya

Manera i lloc de processament de les dades

Mètodes de processament
El Propietari pren les mesures de seguretat adequades per a evitar l’accés no autoritzat, la divulgació, la modificació o la destrucció no autoritzada de les Dades.
El tractament de les dades es realitza mitjançant ordinadors i / o eines informàtiques, seguint procediments organitzatius i maneres estrictament relacionades amb les finalitats indicades. A més del Titular, en alguns casos, les Dades poden ser accessibles a una certa mena de persones a càrrec, involucrades amb el funcionament d’aquesta Aplicació (administració, vendes, màrqueting, legal, administració del sistema) o parts externes (com tercers proveïdors de serveis tècnics de parts, carters, proveïdors d’allotjament, empreses de TU, agències de comunicacions) designats, si és necessari, com a Encarregats del tractament pel Propietari. La llista actualitzada d’aquestes parts es pot sol·licitar al propietari en qualsevol moment.

Base legal del processament
El propietari pot processar les dades personals relacionades amb els usuaris si s’aplica un dels següents:

Els usuaris han donat el seu consentiment per a un o més propòsits específics. Nota: Segons algunes legislacions, el Propietari pot estar autoritzat a processar Dades personals fins que l’Usuari s’oposi a aquest processament (“exclusió voluntària”), sense haver de dependre del consentiment o de qualsevol altra de les següents bases legals. Tanmateix, això no s’aplica sempre que el processament de dades personals estigui subjecte a la llei europea de protecció de dades;
la provisió de Dades és necessària per a l’execució d’un acord amb l’Usuari i / o per a qualsevol obligació precontractual d’aquest;
el processament és necessari per al compliment d’una obligació legal a la qual està subjecte el Titular;
el processament està relacionat amb una tasca que es duu a terme en interès públic o en l’exercici d’una autoritat oficial conferida al Propietari;
el processament és necessari per als fins dels interessos legítims perseguits pel Propietari o per un tercer.
En qualsevol cas, el Titular estarà encantat d’ajudar a aclarir la base jurídica específica que s’aplica al tractament i, en particular, si el subministrament de Dades Personals és un requisit legal o contractual, o un requisit necessari per a celebrar un contracte.

Lloc
Les Dades es processen en les oficines operatives del Titular i en qualsevol altre lloc on es trobin les parts involucrades en el processament.

Depenent de la ubicació de l’Usuari, les transferències de dades poden implicar la transferència de les Dades de l’Usuari a un país que no sigui el seu. Per a obtenir més informació sobre el lloc de processament d’aquestes Dades transferides, els Usuaris poden consultar la secció que conté detalls sobre el processament de Dades personals.

Els usuaris també tenen dret a conèixer la base legal de les transferències de dades a un país fora de la Unió Europea oa qualsevol organització internacional regida pel dret internacional públic o establerta per dos o més països, com l’ONU, i sobre les mesures de seguretat adoptades. pel Titular per a salvaguardar les seves Dades.

Si es duu a terme aquesta transferència, els Usuaris poden obtenir més informació en consultar les seccions rellevants d’aquest document o consultar amb el Propietari utilitzant la informació proporcionada en la secció de contacte.

Temps de retenció
Les dades personals es processaran i emmagatzemaran durant el temps que requereixi el propòsit per al qual es van recopilar.

Per tant:

Les dades personals recopilades per a fins relacionats amb l’execució d’un contracte entre el propietari i l’usuari es conservaran fins que aquest contracte s’hagi complert íntegrament.
Les dades personals recopilades per als fins dels interessos legítims del propietari es conservaran durant el temps que sigui necessari per a complir aquests fins. Els usuaris poden trobar informació específica sobre els interessos legítims perseguits pel propietari en les seccions rellevants d’aquest document o posant-se en contacte amb el propietari.
Es pot permetre que el propietari retingui les dades personals durant un període més llarg sempre que l’usuari hagi donat el seu consentiment per a aquest processament, sempre que aquest consentiment no es retiri. A més, el propietari pot estar obligat a retenir les dades personals durant un període més llarg sempre que sigui necessari per al compliment d’una obligació legal o per ordre d’una autoritat.

Una vegada que expiri el període de retenció, s’eliminaran les dades personals. Per tant, el dret d’accés, el dret de supressió, el dret de rectificació i el dret a la portabilitat de les dades no poden fer-se valer després de l’expiració del període de retenció.

Els fins del processament

Les Dades que concerneixen l’Usuari es recopilen per a permetre al Titular prestar els seus Serveis, així com per als següents fins: Anàlisi i Visualització de contingut de plataformes externes.

Els usuaris poden trobar més informació detallada sobre aquests propòsits de processament i sobre les Dades personals específiques utilitzats per a cada propòsit en les seccions respectives d’aquest document.

Informació detallada sobre el processament de dades personals

Les dades personals es recopilen per als següents propòsits i utilitzant els següents serveis:

1. Posar-se en contacte amb l’usuari
2. Formulari de contacte
En completar el formulari de contacte amb les seves Dades, l’Usuari autoritza aquesta Aplicació a utilitzar aquestes dades per a respondre a sol·licituds d’informació, cotitzacions o qualsevol altre tipus de sol·licitud segons l’indicat per l’encapçalat del formulari.

Dades personals recopilades: adreça de correu electrònic i nom.

Google analitico
Els serveis continguts en aquesta secció permeten al Propietari monitorar i analitzar el trànsit web i poden usar-se per a realitzar un seguiment del comportament de l’Usuari.

Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics és un servei d’anàlisi web proporcionada per Google Inc. (“Google”). Google utilitza les Dades recopilades per a rastrejar i examinar l’ús d’aquesta Aplicació, per a preparar informes sobre les seves activitats i compartir-los amb altres serveis de Google.
Google pot utilitzar les Dades recopilades per a contextualitzar i personalitzar els anuncis de la seva pròpia xarxa publicitària.

Dades personals recopilades: cookies i dades d’ús.

Lloc de processament: els Estats Units – Política de privacitat – Exclusió voluntària . Participant de l’Escut de privacitat.Mostrar contingut de plataformes externes
Aquest tipus de servei li permet veure contingut allotjat en plataformes externes directament des de les pàgines d’aquesta Aplicació i interactuar amb elles.
Aquest tipus de servei encara pot recopilar dades de trànsit web per a les pàgines on està instal·lat el servei, fins i tot quan els Usuaris no l’utilitzen.

Giny de vídeo de YouTube (Google Inc.)
YouTube és un servei de visualització de contingut de vídeo proporcionat per Google Inc. que permet que aquesta Aplicació incorpori contingut d’aquest tipus en les seves pàgines.

Dades personals recopilades: cookies i dades d’ús.

Lloc de processament: els Estats Units – Política de privacitat . Participant de l’Escut de privacitat.

Els drets dels usuaris

Els usuaris poden exercir uns certs drets respecte a les seves Dades processades ​​pel Titular.

En particular, els usuaris tenen dret a fer el següent:

1. Retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Els usuaris tenen dret a retirar el consentiment quan prèviament hagin donat el seu consentiment per al processament de les seves Dades Personals.
2. Revocar el consentiment: Revocar cookies
3. Objectar el processament de les seves Dades. Els usuaris tenen dret a oposar-se al processament de les seves Dades si el processament es duu a terme sobre una base legal diferent al consentiment. Es proporcionen més detalls en la secció dedicada a continuació.
4. Accedeix a les seves dades. Els usuaris tenen dret a saber si el propietari està processant les dades, obtenir informació sobre uns certs aspectes del processament i obtenir una còpia de les dades que es processen.
5. Verificar i buscar rectificació. Els usuaris tenen dret a verificar l’exactitud de les seves  Dades i sol·licitar que s’actualitzin o corregeixin.
6. Restringir el processament de les seves Dades. Els usuaris tenen dret, sota unes certes circumstàncies, a restringir el processament de les seves Dades. En aquest cas, el Titular no processarà les seves Dades per a cap altre fi que no sigui el seu emmagatzematge.
7. Fer que s’eliminin o eliminin les seves Dades personals. Els usuaris tenen dret, en determinades circumstàncies, a obtenir l’esborrat de les seves dades del propietari.
8. Rebre les seves dades i transferir-los a un altre controlador. Els usuaris tenen dret a rebre les seves Dades en un format estructurat, d’ús comú i llegible per màquina i, si és tècnicament possible, al fet que es transmetin a un altre responsable del tractament sense cap obstacle. Aquesta disposició és aplicable sempre que les Dades es processin per mitjans automatitzats i que el processament es basi en el consentiment de l’Usuari, en un contracte del qual l’Usuari sigui part o en obligacions precontractuals d’aquest.
9. Presenta una queixa. Els usuaris tenen dret a presentar una reclamació davant la seva autoritat de protecció de dades competent.


Com exercir aquests drets
Qualsevol sol·licitud per a exercir els drets d’Usuari pot dirigir-se al Propietari a través de les dades de contacte proporcionats en aquest document. Aquestes sol·licituds es poden exercitar de manera gratuïta i seran ateses pel Titular al més aviat possible i sempre en el termini d’un mes.

Definicions i referències legals

Dades personals (o dades)
Qualsevol informació que directa, indirectament o en connexió amb una altra informació, inclòs un número d’identificació personal, permeti la identificació o identificabilidad d’una persona física.

Dades d’ús
Informació recopilada automàticament a través d’aquesta Aplicació (o serveis de tercers empleats en aquesta Aplicació), que pot incloure: les adreces IP o els noms de domini de les computadores utilitzades pels Usuaris que usen aquesta Aplicació, les adreces URI (Identificador Uniforme de Recursos), l’hora de la sol·licitud, el mètode utilitzat per a enviar la sol·licitud al servidor, la grandària de l’arxiu rebut en resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta del servidor (resultat reeixit, error, etc.), el país d’origen, les característiques del navegador i el sistema operatiu utilitzat per l’Usuari, els diversos detalls de temps per visita (per exemple, el temps dedicat a cada pàgina dins de l’Aplicació) i els detalls sobre la ruta seguida dins de l’Aplicació amb especial referència a la seqüència de pàgines visitades,i altres paràmetres sobre el sistema operatiu del dispositiu i / o l’entorn de TU de l’Usuari.

Usuari
La persona que usa aquesta Aplicació i que, tret que s’especifiqui el contrari, coincideix amb l’Interessat.

Subjecte de dades
La persona física a la qual es refereixen les Dades Personals.

Processador de dades (o supervisor de dades)
La persona física o jurídica, autoritat pública, agència o un altre organisme que processa Dades personals en nom del Controlador, com es descriu en aquesta política de privacitat.

Controlador de dades (o propietari)
La persona física o jurídica, autoritat pública, agència o un altre organisme que, només o conjuntament amb uns altres, determini els fins i mitjans del processament de Dades Personals, incloses les mesures de seguretat relatives al funcionament i ús d’aquesta Aplicació. El controlador de dades, tret que s’especifiqui el contrari, és el propietari d’aquesta aplicació.

Aquesta aplicació
El mitjà pel qual es recopilen i processen les dades personals de l’usuari.

Servei
El servei proporcionat per aquesta Aplicació com es descriu en els termes relatius (si estan disponibles) i en aquest lloc / aplicació.

Unió Europea (o UE)
Tret que s’especifiqui el contrari, totes les referències fetes en aquest document a la Unió Europea inclouen tots els estats membres actuals de la Unió Europea i l’Espai Econòmic Europeu.

Galetes
Petits conjunts de dades emmagatzemades en el dispositiu de l’usuari.

Informació legal
Aquesta declaració de privacitat ha estat preparada sobre la base de disposicions de múltiples legislacions, inclòs l’art. 13/14 del Reglament (UE) 2016/679 (Reglament general de protecció de dades).

Aquesta política de privacitat es relaciona únicament amb aquesta Aplicació, si no s’indica el contrari en aquest document.