Lab

(Espai d'investigació aplicada)

El propòsit és trobar solucions a dilemes actuals als que s’enfronten una societat  i/o organització, generant coneixement  i realitzar-los en la pràctica escoltant a les persones que en formen part, amb una mirada integral del ésser humà.

I+D+I

Laboratori

Mètode Aripso

Resultat investigació sobre els mecanisme de mediació dels riscos psicosocials en l’àmbit laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental

Procés Human

Resultat de la investigació sobre nous estils organitzacionals en l’àmbit del tercer sector

Jo decideixo, jo resolc

Resultat de la investigació sobre la  incorporació de  mecanismes de prevenció, gestió i resolució de conflictes

Mediació i diversitat

Resultat investigació sobre l’adequació dels sistemes de resolució de conflictes en l’ambit de la discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental

Cercle

Facilitar l’autogestió personal i el lideratge de servei en grups de joves de 12 a 16 anys

dialogar, intercanviar, crèixer